Trang Chủ
Doanh Số
Đặt Hàng
Giới thiệu
Moblie PULSE 
 

Phần mềm Everest Clien


 Everest V2 - Phần mềm Quản lý bán hàng cho các Nhà Phân Phối Wipro Unza
        
Bộ cài
         

Everest 2.2.14   OR   Everest 2.2.14 (zip file)
        
Tool hỗ trợ, danh cho Win XP, win7
         
  Download dotnet 3.5   Download dotnet 4.0
  Hướng dẫn sử dụng
  Download
  Phần mềm bán hàng bằng điện thoại
 

Hướng Dẫn Sử Dụng cài đặt và sử dùng Bán hàng bằng điện thoại Bằng Video

Dành cho điện thoại Iphone
Dành cho điện thoại Andriod

Hướng Dẫn Sử Dụng Everest Clien Bằng Video

Xem báo cáo
Xem báo cáo